Home - İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumayı amaçlamaktadır. Güvenliği ve kaliteli iş akışının devamını sağlayacak biçimde yapısına uygun olarak sürekli gelişen teknoloji ve diğer materyalleri kullanarak çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası standartların uygulamayı ve devamlılığını sağlayacaktır.
İş sağlığı , güvenliği ve çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri ve yönetim sistemlerini takip edip doğru birşekilde ve kalıcı olarak uygulamaya sokacaktır bu amaçla bünyesinde ve ilgili kurum,kuruluş ve organizasyonlarla düzenli olarak gözden geçirecek ve destek sağlayacaktır.
Bu faaliyetleri esnasında, şirket verimlilik ve karlılığını da arttıracak biçimde, atıkların, dışarı salınan gazların, su, enerji ve hammadde tüketimini, çalışma ortamlarındaki yaralanmaları, sağlık bozulmalarını ve iş risklerini mümkün olabilecek en alt seviyeye indirmenin yollarını arayacaktır.

Anlatılan bütün hedefler ve amaçlar doğrultusunda sürekli eğitim ve sürekli gelişim fikrini temel politikası haline getirecektir.